Relevante Links

U bent hier: Home » Relevante Links

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

www.lbio.nl

Op grond van de wet wordt jaarlijks per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De jaarlijkse indexering is terug te vinden op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Op de website kunt u tevens de indexering eenvoudig berekenen.

Rechtspraak.nl

www.rechtspraak.nl

Indien een minnelijke regeling niet tot stand komt is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. Op de site rechtspraak.nl vindt u informatie over het voeren van een gerechtelijke procedure in eerste aanleg bij de rechtbank of in hoger beroep bij het gerechtshof.

Verenigingfas

www.verenigingfas.nl

Mevrouw mr. Rupert is aspirant-lid van de vereniging van familierecht advocaten en scheidingmediators en zal op korte termijn als lid van de specialisten vereniging toetreden. Dankzij de zware en gedegen opleiding van de specialistenvereniging zijn wij in staat om uw belangen kwalitatief op het hoogste niveau te behartigen.

Daarnaast hebben zowel mevrouw mr. Rupert als mevrouw mr. Geeraths een bijzonder inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand om de belangen van cliënten te mogen behartigen op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten

www.nvsa.nl

Mevrouw mr. Rupert is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten.

Middels het lidmaatschap van de specialisten vereniging is het mogelijk om onderling informatie uit te wisselen teneinde uw belangen nog beter te kunnen behartigen.

Daarnaast heeft mevrouw mr. Rupert een bijzondere inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand om de belangen van verdachten te mogen behartigen op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten

www.vPAN.nu

Mevrouw mr. Rupert is lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. De vPan is de specialisatievereniging voor advocaten die rechtsbijstand verlenen aan cliënten die met een gedwongen opname in de psychiatrie te maken krijgen of met mensen die onder voorwaarden thuis kunnen blijven wonen.

Mevrouw mr. Rupert heeft een bijzondere inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand om cliënten die geconfronteerd worden met een gedwongen opname in de psychiatrie te mogen bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Raad voor Rechtsbijstand

www.rvr.org

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Mevrouw mr. Rupert en mevrouw mr. Geeraths zijn beiden aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, hetgeen ons in staat om uw belangen op basis van gefinancierde rechtsbijstand te behartigen.

Nederlandse Orde van Advocaten

www.advocatenorde.nl

Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de geldende beroepsregels houden. Dit houdt in dat ze zich moeten houden aan de Advocatenwet en de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten aan ons stelt. De regels voor de advocatuur komen voort uit de kernwaarden die voor de hele beroepsgroep gelden: Partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk.

Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten

www.vnja.nl

De VNJA, vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging, die ervoor wil zorgen dat jeugdigen in Nederland kunnen rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening vanuit de advocatuur. Wij delen deze mening. Reden waarom mevrouw mr. Rupert lid is van deze specialistenvereniging.

Rotary Haaksbergen

www.rotaryhaaksbergen.nl

Mevrouw mr. Geeraths is voorzitter van Rotaryclub. Rotary is een serviceclub, waarbijdienstverlening vooropstaat. Dit betekent dat je bereid bent om iets van jezelf te geven voor een ander. Als Rotarian wil je dienstbaar zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar maken. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt Geeraths Rupert Advocaten het belangrijk dat ook de samenleving wordt gediend, terwijl anderzijds door het lidmaatschap van Rotary kennis en kunde wordt verrijkt, alsmede een groot netwerk op diverse professionele vlakken kan worden aangeboord en hiermee de dienstverlening van Geeraths Rupert Advocaten nog beter tot haar recht komt.

BCC de Berkellanden

http://www.borculobruist.nl/ondernemen/bcc/bcc.html

mevrouw mr. Geeraths is bestuurslid van BCC de Berkellanden. Middels het lidmaatschap onderhoudt mevrouw mr. Geeraths zakelijke contacten om zodoende haar zakelijk netwerk te verruimen en hiermee nog meer kwaliteit te kunnen leveren aan de dienstverlening van Geeraths Rupert Advocaten in dien de deskundigheid van externe partijen dient te worden ingeschakeld.

Show Comments